FANDOM


Iori Izumi
Yamato Nikaido
Mitsuki Izumi
Torao Mido
January 25 February 14 March 3 March 15


Tamaki Yotsuba
Sogo Osaka
Minami Natsume
Nagi Rokuya
April 1 May 28 June 8 June 20


Tenn Kujo
Riku Nanase
Gaku Yaotome
Banri Ogami
July 9 July 9 August 16 September 8


Ryunosuke Tsunashi
Momo
Toma Inumaru
Haruka Isumi
October 12 November 11 November 29 December 6


Yuki
December 24